Drásání dřeva

GALERIE
CENÍK

Kartáčování dřeva je druh zkrášlení povrchu dřeva, kdy měkké léta se odstraní a tím dojde k vyzvednutí tvrdých let a dřevo získá zvrásněný povrch. Naše kartáčování je v středním profilu, kdy profilování povrchu je mezi 1-2mm do hloubky dřeva. Kartáčování tvrdého dřeva je v dimenzi opět námi daného středního profilování, jde však o náročnější úkon a tento je v tomto případě vyjádřen vyšší cenou. Zde profilování povrchu provádíme jen do 1mm hloubky dřeva.

Vypalováním dřeva rozumíme opálení na jeho povrchu, kdy dojde k ostaršení dřeva a k jeho přizpůsobení se k přírodnímu stavu po jeho oxidaci. Samotné opálení je již zařazeno mezi povrchové úpravy dřeva, kdy dojde ke změně na povrchu, vlivem přímého ohně dojde k uzavření buněk a tím jejich ztvrdnutí. Zvýší se tím odolnost proti škůdcům změně barvy a dřevo již tolik neoxiduje. Chcete-li zvýšit použitelnost do exteriéru, můžete použít jakékoli nátěrové hmoty, které lze v tomto případě aplikovat. Upozorňujeme, že naše vypalování je v tvz. Rovině střední hodnoty, kdy dřevo není úplně tmavě černé až černé, a ani sv. hnědé až hnědé. Je to v hodnotě hnědé až načernalé. Nicméně Vás musíme upozornit, že dřevo je přírodní materiál a jeho vlastnosti jsou např. změny hustoty a směr vláken, a to vše je podmíněno jak radiální, tak tangenciální rovinou. Dále jde o hodnotu jeho vysušení, která je u dřeva dosti ošemetnou ve smyslu vypálení. Na jedné palubce může dojít až k 50% rozdílům v sytosti obarvení, právě vlivem předešlých faktorů. Totéž se může stát i na palubkách použitých i z jednoho balení. Viz palubky na naší vzorkovně.

Opalování palubek provádíme od tl. 14mm, a to pro vlastnost dřeva, které vlivem jednostranného působení tepla, je natolik vysušeno, že žlábkovátí (zprohýbá se plošně). Při nižších tl. Je riziko zprohnutí již tak vysoké, že může docházet k jeho zborcení. Proto opálení pod 14mm provedeme na vlastní žádost, a bez záruky zborcení.
Jakékoliv změny mimo námi dané podmínky budou oceněny zvýšením základní ceny a neponeseme za ně žádnou zodpovědnost.
Těmito procesy Vám dokážeme zabezpečit ošetření povrchu dřeva v rozsahu jednoho nátěru akrylovou emulsí, která tímto dřevo vlastně penetruje a ochraňuje proti přírodním vlivům v plném rozsahu. Emulse zvyšuje okamžitou povrchovou odolnost proti vodě, a co víc, je připraveno k jakémukoli dalšímu nátěru, pro který se rozhodnete. Na naši akrylovou vrstvu můžete použít snad všechny typy nátěrových hmot, které se v ČR používají, ale nemusíte použit už vůbec žádnou! Zájemcům pochopitelně umíme opálit, vykartáčovat a nanést nátěr i na jeho zboží a to za stejné ceny.

1) opalování / kartáčování

Postup – provedeme nejdříve opálení a následně kartáčování (změna barvy dřeva v rozsahu – Opálené dřevo se drásá odstraní měkké léta, a tím vznikne černo-bílá kombinace. Dřevo je tímto v inverzní verzi na jedné ploše – je nutné ještě nátěr, penetrace.

2) kartáčování / opalování

Při tomto postupu nejdříve kartáčujeme, tím necháme vzniknout reliéfu na jeho povrchu a následně provedeme opálení. Tímto postupem celý povrch „zuhelnatí“ vznikne celoplošné jednobarevné provedení které již nemusíme dále natírat, neboť dřevo je již zakryté.

Stupně kartáčování dřeva

1. Jemné drásání

Zvýraznění povrchu dřeva velmi mělkým kartáčováním, kdy vznikne na omak mělký reliéf.
Technologie: použité abrasivní kartáče 60“. 1x kartáčováno

Cena bez DPH za m2 82,30 1x kartáčováno
Cena s 21% DPH za m2 99,58 1x kartáčováno

2. Střední drásání

Zvýraznění povrchu dřeva hrubějším kartáčováním, kdy vznikne hlubší reliéf 1-1,5mm a na omak je patrné vrásnění let materiálu.
Technologie: použité abrasivní kartáče hrubost 46“. 1x kartáčováno.

Cena bez DPH za m2 87,60 2x kartáčováno
Cena s 21% DPH za m2 105,99 2x kartáčováno

3. Hrubé drásání

Zvýraznění povrchu dřeva hrubým kartáčováním, kdy vznikne hluboký reliéf až 3-4mm, vhodné spíše pro masivní materiál.
Technologie: použité abrasivní kartáče hrubost 60“ +46“. 2x kartáčováno.

Cena bez DPH za m2 92,90 2x kartáčováno
Cena s 21% DPH za m2 112,4 2x kartáčováno

4. Extra hrubé drásání

Zvýraznění povrchu dřeva velmi hrubým kartáčováním, kdy vznikne hluboký reliéf až 5mm, vhodné spíše pro masivní materiál.
Technologie: použité abrasivní a ocelové kartáče hrubosti 60“ +46“. 2x kartáčováno.

Cena bez DPH za m2 98,50 2x kartáčováno
Cena s 21% DPH za m2 119,18 2x kartáčováno

Individuální dohoda možná při větších objemech upravovaného materiálu. Povrchově upravené dřevo lze dále zušlechtit opálením, případně vhodným voskovým či olejovým nátěrem.

Moření – cena za m2 – 1x nános

Cena bez DPH za m2 individuální
Cena s 21% DPH za m2 individuální

Opalování hranolů – cena za bm, tj. všechny 4strany, případně poměr ploch prováděných

Cena bez DPH za m2 individuální
Cena s 21% DPH za m2 individuální

Stupně opalování dřeva

1. Světlé

Opálení je velmi jemné, dochází k lehkému ztmavení měkkých let materiálu, barva dřeva je hnědá (dle druhu a skladby dřeva).

Cena bez DPH za m2 89,-
Cena s 21% DPH za m2 107,69

2. Střední

Opálení je intenzivnější, dochází k výraznějšímu zatmavení měkkých let materiálu. Barva se mění na hnědo-černou se světlejšími znaky (dle druhu a skladby dřeva).

Cena bez DPH za m2 94,90
Cena s 21% DPH za m2 114,82

3. Tmavé

Opálení je intenzivní, dochází k výraznému zatmavení materiálu. Barva dřeva se mění až na černou (dle druhu a skladby dřeva).

Cena bez DPH za m2 100,-
Cena s 21% DPH za m2 121

4. Spálené

Opálení je velice intenzivní. Barva dřeva se mění až na černou.

Cena bez DPH za m2 106,-
Cena s 21% DPH za m2 128,26

Individuální dohoda možná při větších objemech upravovaného materiálu. Povrchově upravené dřevo lze dále zušlechtit opálením, případně vhodným voskovým či olejovým nátěrem.

Jednorázový manipulační poplatek – 1.500.-

Nad 100 m2 sleva 6%Upozornění: Upozorňujeme všechny zákazníky, že dřevo je přírodní materiál a nelze zklasifikovat námi zadané údaje na téměř 100% platné našemu zápisu. Veškeré opracování naší technologií je v rovině zušlechtění dané možnými kritérii, které můžeme dosáhnout v případě, že dřevo je ve stavu opracovatelnosti. Přesto nemůžeme zaručit, že naše klasifikace bude vždy na celých 100%. Záleží hlavně na dřevu samotném. Na jeho složení, tvrdosti, vlhkosti ( % suchosti) a hlvaně druhu. Zároveň nesmíme zapomenout i samotné nařezání dřeva, jestli je v radiálním nebo tangenciálním řezu či poměr na samotném dřevu. Všechny tyto faktury ovlivňují jak bude po našem opracování dřevo zušlechtěno. Uděláme vše pro to, abychom se přiblížili k daným kritériím. Toto můžeme ovlivnit rychlostí posuvu při kartáčování, a při spalování. Tyto možnosti nám pomáhají na 90% dodržet námi postavená kritéria. Přesto upozorňujeme, že ne vždy se na tyto hodnoty dá zhotovit. Veškeré vzorky jsou v dřevině Smrk, které se zpracovává v 75% a ve 20% náleží dubu, zbytek ostatní dřevo.

Varianty opracování dřeva s ohledem na jeho vlastnosti a zabarvení při technologickém postupu, kdy:

1) Nejdříve kartáčujeme a poté opalujeme:

a) Kartáčování – jemné – střední – hrubé – extra hrubé
b) Opálení – světlé – střední – tmavé – spálené

Při použití varianty 1. je po opálení dřevo tvz. uzamčené před dalšími nátěry, popř. tolik nesaje, a je zabarveno od sv. hnědé až po tmavě černou barvu v celé ploše a zaniká inverzní obrazec. Toto zabarvení je dáno tím, že dřevo je již reliéfováno, a tudíž opálení je v celé ploše, rozdílnost je dána pouze tím, že vystouplá léta jsou opálena více, než ty vydrásaná. Metoda je používána na 30%.

2) Nejdříve opalujeme a poté kartáčujeme:

a) Opálení – světlé – střední – tmavé – spálené
b) Kartáčování – jemné – střední – hrubé – extra hrubé

Při použití varianty 2. je po vykartáčování opálené plochy, dřevo nádherně inverzní (černo-bílé) a je i oživené na povrchu k přijímání dalších nátěrů. Zde je zbarvení dřeva velice intenzivní, neboť po opálení dřeva se právě lehčeji vydrásají měkká léta, která často zbělají, dle hloubky kartáčování a tvrdá zůstávají tmavá. Použití varianty je v 70%.

Poslední možností je dřevo vůbec nekartáčovat, ale lze jej rovnou opálit v hladkém provedení. I zde vznikají pěkné obrazce.
NEZÁVAZNÝ FORMULÁŘ

Napište nám!